Home Tag cloud Feeds My facebook Sáng tác Write a post

Chủ đề: Đỗ Quang

Mới nhất

Nhớ em

Tình yêu, nhạc trữ tình, Đỗ Quang, Ngọc Sơn, 09 giờ 02 phút 01-04-2014

 

♫ Nhớ em - Đỗ Quang

Chỉ một lần gặp em, cả đời anh vẫn nhớ
Dù núi cao cách trở, dù sông sâu vắng đò
Anh vẫn nhớ em anh vẫn nhớ em, nhớ em!
Anh vẫn nhớ em một cô gái dịu hiền
Sống bên bờ biển mặn, biển bồi lên cát trắng
Nằm đêm nghe biển hát, sóng vỗ về tháng năm.

Chỉ một lần gặp em...đọc tiếp.

Phổ biến

Ngẫu nhiên