Home Tag cloud Feeds My facebook Sáng tác Write a post

Chủ đề: iOS

Mới nhất

Hướng dẫn sử dụng Google Contacts để lưu trữ danh bạ

Thủ thuật, Danh bạ, Android, iOS, Đồng bộ, Contacts, Di động, 19 giờ 29 phút 26-11-2013

Với tôi từ lâu Google Contacts đã là một công cụ tuyệt vời để lưu trữ danh bạ điện thoại của mình, không lo bị mất số của bạn bè. Bạn có thể dễ dàng lấy lại toàn bộ số điện thoại khi đổi hay sử dụng cùng lúc nhiều điện thoại dòng Android (Samsung, HTC, Sony...) và ngay cả iOS (iPhone, iPad).

Truy cập trên web

Google contacts có ngay khi bạn có gmail...đọc tiếp.

Phổ biến

Ngẫu nhiên