Home Tag cloud Feeds My facebook Sáng tác Write a post

Bài viết

Gia đình tại Đà Nẵng - 29.11.2014

09 giờ 33 phút 30-11-2014, 1071 lượt xem

Sau một quyết định choáng vánh thì ngày cuối tháng 11, ba bà con đã bon bon trên những chiếc honda vào Đà Nẵng thăm mình.

Dạo Big C, Cộng café, Đặc sản Trần và Đà Nẵng về đêm.

Liên quan