Home Tag cloud Feeds My facebook Sáng tác Write a post

Bài viết

Giải đuổi hình bắt chữ

20 giờ 23 phút 20-06-2014, 936 lượt xem

Gặp những "ác hình" nhiều ngày đau đầu không giải ra bạn có thể tìm đến http://projects.mrmai.info/giaibatchu/ để qua màn. Trò chơi sẽ thú vị nếu các bạn hạn chế sử dụng quyền trợ giúp siêu việt này. Chúc các bạn luôn vui vẻ.

Liên quan